Περιγραφή

H FLYDROPS, επίσημος πωλητής προϊόντων DJI AGRICULTURE στην Βόρεια Ελλάδα, και η 3D, η μεγαλύτερη ακαδημία drone στην Βόρεια Ελλάδα, συνεργάστηκαμε και δημιουργήσαμε την DJI ACADEMY Thessaloniki/FLYDROPS-3D υπό την αιγίδα της DJI.

Εκπαίδευση στην πτήση με DJI AGRAS

Σκοπός της ακαδημίας είναι η εκπαίδευση των χειριστών των DJI AGRAS drone στην ορθή και ασφαλή τους χρήση. Πιστεύουμε ότι η ορθή χρήση των αγροτικών drone θα συμβάλλει στην πληρέστερη αξιοποίηση τους, στην ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Θεωρητική Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση διεξάγεται σε αδειοδοτήμενους χώρους εκπαιδεύσεως από τις αρμόδιες αρχές, από εκπαιδευτές πιστοποιημένους από την ΥΠΑ και την DJI. Διαρκεί 3 ημέρες, ακολουθεί πρόγραμμα εγκεκριμένο από την DJI Academy και περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση, πρακτική εκπαίδευση και αξιολόγηση. Η θεωρητική εκπαίδευση διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της 3Δ στην Θεσσαλονίκη, ενώ η πρακτική σε γήπεδο της ευρύτερης περιοχής. Τα τμήματα είναι ολιγομελή. Μετά από την επιτυχή αξιολόγηση απονέμεται και η ανάλογη πιστοποίηση.

Θεωρητική Εκπαίδευση

Η φιλοσοφία μας αντιπροσωπεύεται στο slogan μας: Safe Flight-Smart Flight

Ασφαλής Πτήση-Έξυπνη Πτήση

1η Εκπαίδευση: 18-20 Φεβ 23

Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες!